top of page

Ingesprek met Inge

Praktijk voor seksuologie

Inge van de Riet-Peeters MSc.

Orthopedagoog-Seksuoloog

Mijn hart en affiniteit liggen in het werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Ik werk al ruim 12 jaar binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Als orthopedagoog ben ik nauw betrokken bij het vormgeven van het dagelijkse leven van de cliënt, waarbij ik kwaliteit van leven, competentiegericht werken en regie over eigen leven belangrijke waarden vind. Daarnaast vind ik het werken vanuit antroposofisch gedachtegoed een waardevolle aanvulling in mijn dagelijkse werk als orthopedagoog-seksuoloog.

Al gedurende mijn gehele werkleven heb ik me sterk verbonden gevoeld met het onderwerp seksualiteit.  Seksualiteit in de breedste zin van het woord, voor mensen, kinderen zonder een beperking, maar ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking. De seksuele ontwikkeling begint al bij de geboorte en iedere levensfase brengt hierin zijn eigen ontwikkelingstaak en uitdagingen met zich mee. Het samen belopen van het pad in 'hoe ik als seksuoloog een kind, de mens met een verstandelijke beperking en diens netwerk te ondersteunen bij deze ontwikkelingstaken' zie ik als een uitdaging en een kans om te komen tot een seksuele ontwikkeling die passend is.  

bottom of page