top of page

Praktische info 

Tarieven 

Voor de gesprekken wordt een vast tarief gehanteerd van €90,00 per gesprek/per uur. De meeste gesprekken hebben een duur variërend van 45 tot 90 minuten. De duur hangt voornamelijk af van de inhoud en het doel van het gesprek. Ook kan de concentratieboog van de cliënt hierin een rol spelen. Voor koppelconsultatie is een toelage van €30,00. Wanneer de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd wordt er 50% in rekening gebracht.

Trainingstrajecten (voor professionals of voor kinderen of mensen met een verstandelijke beperking) zijn op maat. Hierbij zijn bovenstaande bedragen leidend. Daarnaast zal er cursusmateriaal en de voorbereiding in rekening worden gebracht. 

Reistijd en reiskosten worden apart in rekening gebracht. Voor de reistijd wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht. Voor de reiskosten wordt €0,19 per kilometer berekend. 

Indien gewenst kan er vrijblijvend een offerte gemaakt worden, waarin een schatting van de kosten wordt weergegeven. Hierna kunt u besluiten of u wel of niet een trainings,- of hulpverleningstraject aangaat. 

 Vergoedingen

Vooralsnog heeft ingesprekmetinge nog geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars afgesloten. Houdt de site in de gaten voor het actuele nieuws of vraag naar de actuele mogelijkheden. 

Wanneer uw zoon of dochter/de cliënt verblijft binnen een zorginstelling dan heeft uw zoon of dochter/de cliënt veelal een zorgzwaartepakket (ZZP). Vanuit dit pakket kan betrokkenheid/begeleiding vanuit een seksuoloog veelal vergoed worden. Hierover wordt geadviseerd om afstemming te vinden met de behandelaar van uw zoon of dochter/cliënt. Wanneer er naast het ZZP sprake is van meerzorg, is het mogelijk om ook vanuit meerzorg seksuologische ondersteuning te bekostigen. Ook dit vraagt afstemming met de behandelaren die betrokken zijn bij uw zoon of dochter/cliënt, of inzet van een seksuoloog aansluit bij de gezamenlijk gestelde doelen binnen het meerzorgkader. 

Wanneer er sprake is van een persoonsgebonden budget (PGB) is het veelal mogelijk om seksuologische ondersteuning te bekostigen vanuit het PGB. Voor meer informatie hieromtrent zie www.rijksoverheid.nl 

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om de kosten zelf te bekostigen. Heeft u een beperkt budget, dan kijk ik graag samen met u naar de mogelijkheden voor een aangepast traject. 

Lidmaatschappen & registraties 
 

NVO lid en NVO geregistreerd (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) 

NVVS lid en NVVS registratie in aanvraag (Nederlandse Vereniging voor Seksuologen)

VVS lid (Vlaamse Vereniging voor Seksuologen) 

bottom of page