top of page

Werkwijze

Afhankelijk van uw vraag is de werkwijze verschillend. Een vraag voor een teamscholing vraagt een andere afstemming en voorbereiding dan een vraag voor een individueel begeleidingstraject op het gebied van seksualiteit. Er zal wel altijd eerst een nadere kennismaking plaatsvinden, telefonisch of op locatie.

 

Bij een individueel begeleidingstraject spreken we over een intake. Als onderdeel van de intake zullen we samen spreken over de klachten en de (hulp)vraag formuleren. Soms is er nog een aanvullend gesprek nodig. Op basis van de intake wordt er een basisplan gemaakt, wat in de volgende afspraak besproken wordt. Tevens wordt er in de tweede afspraak al meteen gestart met de begeleiding/behandeling. Gemiddeld genomen vinden er 6 gesprekken plaats, waarna een tussenevaluatie plaatsvindt en het traject vervolgd wordt met 6 gesprekken. In mijn werk vind ik het generaliseren van de opgedane info en ervaring naar het dagelijkse leven van groot belang. Hier zal gedurende het traject ook de nodige aandacht naar uitgaan. 

Bij een scholing voor professionals of seksuele vorming op school of binnen een woongroep/instelling voor mensen met een (verstandelijke) beperking wordt er veelal volstaan met een kennismaking en afstemming van de (scholings)vraag. Op basis van het eerste gesprek stel ik een op-maat-gemaakte-scholingsmodule samen. Mijn scholingen hebben een interactief en afwisselend karakter, waarin er ruimte is voor het bespreken van casuïstiek en alledaagse situaties. 

U kunt uiteraard hieraan voorafgaand altijd vrijblijend per mail of telefonisch contact met mij opnemen.

'Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seks, genderidentiteit- en rollen, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten worden deze niet altijd ervaren of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, pscyhologische, sociale, economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren (World Health Organization, 2010)'
bottom of page